Tietosuojaseloste
Päivitetty 19.7.2023

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Päijät-Hämeen Tilitoimisto Oy
Koulukatu 17, 18100 HEINOLA
Puh. 044 25 24 290

Yhteyshenkilö: Meri Kolu, tietosuojavastaava, meri.kolu(at)phtili.fi

Henkilötietojen kokoamisen/käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on palvelujen tarjoaminen ja markkinointi asiakkaille sekä yhteydenpito asiakkaisiin tukipalvelujen ja informaation jakamiseksi.

Käsiteltävät henkilötiedot

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Yrityksen, organisaation nimi
  • Yrityksen osoitetiedot
  • Asiakkaan antamat lisätiedot yrityksen/organisaation hallinnosta ja toiminnasta palvelujen tarjoamista varten

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietojen säilytysaika riippuu käyttötarkoituksesta. Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin niiden käsittely on tarpeen kuhunkin tarkoitukseen.

Henkilötietojen luovutukset ja siirrot

Päijät-Hämeen Tilitoimisto käsittelee henkilötietoja EU/ETA-alueella.
Henkilötietojen käsittelyyn ei liity automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

Asiakkaan (rekisteröityjen) oikeudet

Jos asiakkaalla on Päijät-Hämeen Tilitoimiston käsittelytoimiin liittyviä kysymyksiä tai pyyntöjä, niin asiakas voi olla yhteydessä Päijät-Hämeen Tilitoimiston tietosuojavastaavaan sähköpostitse meri.kolu(at)phtili.fi.

Asiakas voi pyytää milloin tahansa Päijät-Hämeen Tilitoimistolta käsiteltävät henkilötiedot. Päijät-Hämeen Tilitoimisto korjaa tai poistaa pyynnöstä mahdolliset puutteelliset, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot.

Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaisena toimivalle tietosuojavaltuutetun toimistolle (www.tietosuoja.fi).

 

Kategoriat: