Yrittäjä-uutisia

Isännöintialan uutisia

Tulorekisteristeristä

Tulorekisteri on monen eri viranomaisen yhteinen tietokanta, joka kokoaa yhteen ansio-, eläke- ja etuustiedot. Siitä hyötyvät viranomaisten lisäksi myös työnantajat ja kansalaiset.

Yrittäjien kohdalla yritysmuoto ratkaisee sen, tarvitseeko yrityksestä maksettuja palkkoja ilmoittaa tulorekisteriin vai ei. Jos yritys on osakeyhtiö, avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö ja se maksaa palkkaa yrittäjälle, on tiedot ilmoitettava tulorekisteriin.

Tiedot on ilmoitettava tulorekisteriin viiden kalenteripäivän kuluessa palkanmaksusta. Tulorekisteriin on ilmoitettava kaikki maksetut palkat, euromääräistä alarajaa ei ole.

Lue lisää tulorekisteristä.

Lähde: Verohallinto