Tulorekisteri on palkkatietojen uusi koti

Tulorekisteri on uusi, monen eri viranomaisen yhteinen tietokanta, joka kokoaa yhteen ansio-, eläke- ja etuustiedot. Siitä hyötyvät viranomaisten lisäksi myös työnantajat ja kansalaiset.

Tulorekisteri helpottaa palkkojen ilmoittamista eri viranomaisille. Työnantajan ei enää tarvitse ilmoittaa samaa palkkatietoa jokaiselle taholle erikseen. 1.1.2019 lähtien työnantajat ilmoittavat maksamansa palkat sähköisesti yhteen paikkaan: tulorekisteriin.

Tulorekisteri yrittäjille

Yrittäjien kohdalla yritysmuoto ratkaisee sen, tarvitseeko yrityksestä maksettuja palkkoja ilmoittaa tulorekisteriin vai ei. Jos yritys on osakeyhtiö, avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö ja se maksaa palkkaa yrittäjälle, niin silloin tiedot on ilmoitettava tulorekisteriin.

Tiedot on ilmoitettava tulorekisteriin viiden kalenteripäivän kuluessa palkanmaksusta. Tulorekisteriin on ilmoitettava kaikki maksetut palkat, euromääräistä alarajaa ei ole

Lue lisää tulorekisteristä

Lähde: Verohallinto

Hyödyllisiä linkkejä

www.vero.fi
www.ytj.fi
www.taloushallintoliitto.fi
www.prh.fi
www.veronmaksajat.fi

www.yrittajat.fi
www.keskuskauppakamari.fi

www.finlex.fi
www.tulorekisteri.fi
www.palkka.fi

 

Rekrytointi

Tällä hetkellä meillä ei ole vapaita työpaikkoja, mutta halutessasi voit jättää avoimen hakemuksen CV:n kera Sari Mäkelälle.